Klachtenformulier

Wij waarderen het als u ons op de hoogte stelt als u ontevreden bent. Dan kunnen wij proberen uw onvrede op te lossen. U kunt dit doen door het formulier hieronder in te vullen.

Mocht dit lastig voor u zijn of als u er met ons niet uit komt, kunt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris raadplegen. De klachtenfunctionaris zoekt dan samen met u naar een oplossing voor uw klacht. Bemiddeling door de klachtenfunctionaris is vertrouwelijk.

Mocht u hier meer over willen weten of als u een klacht wilt doorgeven, kunt u het klachtenformulier op de website van SKGE gebruiken of bellen naar 088 0229190.

Als er zelfs met bemiddeling door de huisarts en de klachtenfunctionaris geen oplossing is, kunt u een uitspraak vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Dit is een onafhankelijke commissie die een bindend oordeel geeft. Meer informatie vindt u op de website van SKGE.