Kwaliteitskeurmerk

We zijn een door het Nederlands Huisartsengenootschap geaccrediteerde praktijk. Het kwaliteitskeurmerk wordt toegekend door npa. Dit betekent dat we systematisch werken aan de verbetering van onze praktijkvoering.

Het doel hiervan is betere zorg, tevreden patiënten en efficiëntie. Verder worden in onze praktijk, in samenwerking met de Universiteit van Leiden, artsen opgeleid tot huisarts.